Cỏ nhân tạo PTN-DB-7

Detex    9600
Chất liệu    PE Fibrillated
Chiều cao    50 mm
Khoảng cách hàng cỏ    5/8 inch và 3/4 inch
Stiches/m    165 Stiches
Mật độ    10395 stitches/㎡
Màu sắc    Xanh thẫm, xanh táo
Chân đế    PP+Net+SBR Latex