Cỏ nhân tạo sân vườn PTN-CNT01

Cỏ nhân tạo sân vườn PTN-CNT01

Mã sản phẩm:          PTN-CNT01

Chất liệu:                 PE Fibrillated

Detex:                      10000

Chiều cao:               20 mm

Cự ly hàng:              3/8 inch

Số kim / m:              140 stitches

Mật độ:                    14700 stitches/㎡

Màu sắc:                  3 màu sắc

Lớp đế:                    PP+Net+SBR Latex