Sân bóng cỏ nhân tạo 69 - Hoàng Minh Giám - Hà Nội