Sân bóng cỏ nhân tạo Sơn Trang 3 – Nguyễn Xiển – Hà Nội