Sân bóng cỏ nhân tạo Viện Thuốc Phóng Thuốc Nổ – Đức Giang – Long Biên- Hà